Akcjonariat spółki

Akcjonariusz Akcje % w kapitale Głosy na WZA % w głosach
PlayWay S.A. 655 400 32,77 % 655 400  32,77 %
 Pozostali 1 344 600   67,23%  1 344 600   67,23%
Razem 2 000 000 100% 2 000 000 100%