Strategia rozwoju

Działalność Spółki koncentruje się aktualnie na trzech obszarach:

  1. a) ukończenie gry przygodowo-logicznej „Nemezis: Mysterious Journey III” (zakładany termin premiery 1 kwartał 2021 r.),
  2. b) kontynuowanie sprzedaży wydanej w 2020 roku na PC gry tower defence z elementami FPS „Plastic Rebellion”i przygotowanie w 2021 roku wersji na Nintendo Switch,
  3. c) tworzenie prototypów gier z gatunku symulatorów, celem zweryfikowania ich potencjału sprzedażowego i skierowania do produkcji

Obecnie Spółka skupia się na ukończeniu gry przygodowo-logicznej „Nemezis: Mysterious Journey III”, ale równolegle prowadzi działania w zakresie produkcji prototypów gier z gatunku symulatorów, celem zidentyfikowania tytułów, które miałyby zostać skierowane do produkcji w kolejnych latach. Zamiarem Spółki jest bowiem budowa modelu biznesowego o zdywersyfikowanej strukturze przychodów na skutek premier co najmniej 2 tytułów rocznie.

Koncentracja drugiej nogi działalności na gatunku symulatorów wynika z możliwości współpracy Spółki z grupą PlayWay SA, co umożliwia dostęp do szerokiego grona odbiorców i fanów tego gatunku gier skoncentrowanego wokół głównego akcjonariusza Spółki.