Raporty okresowe

RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2021

Zarząd DETALION GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2021.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO 

Raport okresowy za II kwartał 2021

 

Zarząd DETALION GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2021.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO 

Raport roczny za rok 2020

Zarząd DETALION GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny za rok 2020. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

 

Raport okresowy za I kwartał 2021 roku.

13 maja 2021


Zarząd spółki DETALION GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport za I kwartał 2021 roku.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

Raport okresowy za IV kwartał 2020 roku

11 lutego 2021


Zarząd spółki DETALION GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport za IV kwartał 2020 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO