Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 22 czerwca 2022 roku Detalion Games Spółka Akcyjna (PLDTLGM00019)

26.05.2022.


Zarząd Detalion Games S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402(1) oraz 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 22 czerwca 2022 roku na godz. 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Notariusza Arkadiusza Zarzyckiego przy ul. Pięknej 15 lok. 34.

W załączeniu Spółka przekazuje pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, informację o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji, projekty uchwał, formularz do głosowania przez pełnomocnika, a także proponowane zmiany Statutu i tekst jednolity Statutu.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1, 2 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Agnieszka Hałasińska - Prezes Zarządu

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Detalion Games S.A. z siedzibą w Warszawie.

03.06.2021


Zarząd spółki pod firmą Detalion Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2021 roku na godzinę 11.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Klaudia Mazek Notariusz Natalia Pełny-Góralczyk Notariusz s.c. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 24 lok. 3.

W załączeniu: informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, a także formularz do głosowania przez pełnomocnika.


Podstawa prawna:

EBI – § 4 ust. 2 pkt 1 - 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

ESPI – inne uregulowania

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Detalion Games S.A. z siedzibą w Warszawie

04.05.2021

 

Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą Detalion Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka") niniejszym informuje, o zwołaniu na dzień 31 maja 2021 roku na godzinę 11.00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Klaudia Mazek Notariusz Natalia Pełny-Góralczyk s.c. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 24 lok. 3.