Raporty okresowe

Raport okresowy za IV kwartał 2020 roku

11 lutego 2021


Zarząd spółki DETALION GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport za IV kwartał 2020 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO