Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Detalion Games S.A. z siedzibą w Warszawie.

03.06.2021


Zarząd spółki pod firmą Detalion Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2021 roku na godzinę 11.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Klaudia Mazek Notariusz Natalia Pełny-Góralczyk Notariusz s.c. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 24 lok. 3.

W załączeniu: informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, a także formularz do głosowania przez pełnomocnika.


Podstawa prawna:

EBI – § 4 ust. 2 pkt 1 - 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

ESPI – inne uregulowania

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Detalion Games S.A. z siedzibą w Warszawie

04.05.2021

 

Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą Detalion Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka") niniejszym informuje, o zwołaniu na dzień 31 maja 2021 roku na godzinę 11.00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Klaudia Mazek Notariusz Natalia Pełny-Góralczyk s.c. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 24 lok. 3.